Uỷ Viên Bộ Chính Trị 2017

Sáng ni (31.1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần trước tiên bầu Sở Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thỏng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Uỷ viên bộ chính trị 2017

I. Sở Chính trị

Theo kia, list những đồng minh Uỷ viên Bộ Chính trị được chào làng gồm:

1.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí tlỗi, Chủ tịch Nước

2.Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng tá Chính phủ

3.Đồng chí Phạm Minc Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4.Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thỏng Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh thành Hà Nội

5.Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

6.Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án quần chúng. # tối cao

7.Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân nhóm dân chúng Việt Nam

8.Đồng chí Đinch Tiến Dũng, Sở trưởng Sở Tài chính

9.Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Sở Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân team quần chúng Việt Nam

10.Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Sở Công an

11.Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

12.Đồng chí Trần Tkhô hanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13.Đồng chí Phạm Bình Minc, Phó Thủ tướng nhà nước, Sở trưởng Bộ Ngoại giao

14.Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15.Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16.Đồng chí Võ Văn uống Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

17.Đồng chí Phan Đình Trộc, Trưởng Ban Nội bao gồm Trung ương

18.Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

II- BAN BÍ THƯ

Ban Bí tlỗi Trung ương khoá XIII bao gồm một vài đồng minh Uỷ viên Bộ Chính trị được Sở Chính trị cắt cử tsi gia Ban Bí tlỗi với 5 bạn bè được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

1.Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

2.Đồng chí Bùi Thị Minc Hoài, Phó Chủ nhiệm sở tại Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

3.Đồng chí Lê Minch Hưng, Chánh Vnạp năng lượng phòng Trung ương Đảng

4.Đồng chí Lê Minc Khái, Tổng Tkhô cứng tra Chính phủ

5.Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team quần chúng. # Việt Nam

III - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII bao gồm 19 đồng chí; bằng hữu Trần Cẩm Tú thường xuyên được thai có tác dụng Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Xem thêm:


Trước kia, vào về tối 30.1.2021, trên Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau thời điểm xong kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách những đại biểu thắng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tất cả 200 bạn, trong đó có 180 Ủy viên phê chuẩn, trăng tròn Ủy viên dự kmáu.