Truyện Cười Song Ngữ Anh Việt

1.

Bạn đang xem: Truyện cười song ngữ anh việt

Money & Friends "Since he lost his money, half his friends don"t know him any more" "And the other half ?" "They don"t know yet that has lost it" 1.Tiền và bạn - từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bằng hữu của hắn không còn biết cho tới hắn nữa. - Còn nửa kia ? - Họ không biết là hắn đã mất tiền. 2. Father Wants to lớn Go to Bed Next-door Neighbor"s Little Boy : "Father say could you lend him your cassette player for tonight ?" Heavy - Metal Enthusiast : "Have you a các buổi party on ?" Little Boy : "Oh, no. Father only wants lớn go to bed ". 2.Bố cháu hy vọng đi ngủ Chú bé hàng xã cạnh bên : - cha cháu hỏi buổi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn dòng cassette được ko ạ ? fan mê nhạc rock nặng nề : - bộ nhà con cháu có tiệc tùng gì hả ? Chú bé: - Ồ không, cha cháu chỉ muốn đi ngủ. 3. The River Isn"t Deep A stranger on horse back came lớn a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep. "No", replied the boy, & the rider started to cross, but soon found that he và his horse had lớn swim for their lives. When the traveller reached the other side he turned & shouted : "I thought you said it wasn"t deep ?" "It isn"t", was the boy""""s reply : "it only takes grandfather"s ducks up khổng lồ their middles !" 3.Dòng sông ko sâu Một lữ khách hàng đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu hụt niên xem loại sông ấy tất cả sâu không. - không đâu, - chú bé nhỏ đáp, và người kỵ mã ban đầu vượt sông. Cơ mà ngay tiếp đến ông nhận ra khắp cơ thể lẫn ngựa đều buộc phải bơi trối chết. Khi tín đồ lữ khách sẽ tới bờ bên kia, ông quay trở lại hét lên : - Tao cứ tưởng ngươi nói là sông không sâu. - Ðúng ráng mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ ngập ngang bụng bầy đàn vịt của ông cháu thôi. 4. My Daughter"s Music Lessons "My daughter"s music lessons are a fortune khổng lồ me ?" "How is that ?" "They enabled me to buy the neighbors" houses at half price". 4. Giá bán trị của những bài học tập nhạc - Những bài học kinh nghiệm nhạc của phụ nữ tôi là cả một gia sản của tôi đó. - lý do vậy ? - chúng giúp tôi thiết lập được những ngôi nhà đất của hàng làng chỉ bởi nửa chi phí thôi. 5. A Policeman and A Reporter Country Policeman (at the scene of murder) : "You can"t come in here" Reporter : "But I"ve been sent to vị the murder" Country Policeman : "Well, you"re too late; the murder"s been done". 5. Cảnh sát và phóng viên công an vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng) : - Anh ko được vào đây. phóng viên : - tuy vậy tôi được phái đến đây làm cho vụ án mạng này.

Xem thêm:

cảnh sát vùng quê : - A, anh muộn mất rồi ; vụ án mạng đã làm xong. 6. A Cow Grazing Artist : "That, sir, is a cow grazing" Visitor : "Where is the grass ?" Artist : "The cow has eaten it" Visitor : "But where is the cow ?" Artist : "You don""t suppose she"d be fool enough to lớn stay there after she"d eaten all the grass, bởi vì you ?" 6. Bò nạp năng lượng cỏ họa sỹ : - tranh ảnh đó vẽ một bé bò đang ăn uống cỏ đấy, thưa ông. khách hàng : - bao gồm thấy cỏ đâu ? họa sĩ : - con bò ăn hết rồi. khách hàng : - rứa còn con bò đâu ? họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng bé bò lại ngu đến mức đứng ỳ sinh sống đó sau khi đã ăn uống hết cỏ sao ông ? 7. Let"s Work Together "Can you tell me how lớn get to lớn the post office ?" "That"s just where I want lớn go. Let"s work together. You go south, và I"ll go north, và we"ll report progress every time we meet" 7. Ta hãy phối phù hợp với nhau - nhờ anh chỉ cho đường mang lại bưu năng lượng điện ? - chủ yếu tôi vẫn muốn tới đó. Ta hãy phối phù hợp với nhau. Anh đi hướng nam, tôi đi hướng bắc, và bọn họ sẽ tường thuật lại tiến triển mỗi khi mình chạm mặt nhau. 8. The French People Have Difficulty "Did you have any difficulty with your French in Paris ?" "No, but the French people did" 8. Người Pháp không rành giờ đồng hồ Pháp - Anh có gặp gỡ khó khăn gì cùng với vốn tiếng Pháp của anh khi tới Paris không? - ko có, nhưng người Pháp thì trái là có. 9. Great Mystery Newsboy : "Great mystery! Fifty victims! Paper, mister ?" Passerby : "Here boy, I"ll take one" (After reading a moment) "Say, boy, there"s nothing of the kind in this paper. Where is it ?" Newsboy : "That"s the mystery, sir. You"re the fifty first victim". 9. Bí mật khủng khiếp Chú bé nhỏ bán báo : - bí mật khủng kinh đây! Năm mươi nàn nhân! mua báo không, thưa ông? khách hàng qua đường : - Lại đây, tao đem một tờ. (Ðọc qua một hồi) - Này, thằng ranh ma kia, vào báo tất cả thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở ở đâu chớ? Chú bé nhỏ bán báo : - Ðó đó là điều túng thiếu mật, thưa ông. Ông là nàn nhân máy năm mươi kiểu mốt đấy. 10. Why bởi vì They Have French Lesson? "What"s the idea of the Greens having French lessons ?" "They have adopted a French baby, & want to lớn understand what she says when she begins khổng lồ talk". 10. Học tập tiếng Pháp để gia công gì ? - vị cớ gì mà mái ấm gia đình Green lại học tiếng Pháp chứ? - họ vừa thừa nhận nuôi một nhỏ nhắn sơ sinh tín đồ Pháp nên ao ước hiểu nó vẫn nói gì khi ban đầu tập nói.