Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT chính phủ trân trọng ra mắt tóm tắt tiểu sử bằng hữu Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ.


*
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

- Quê quán: làng Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh phái mạnh Định

- Thành phần gia đình: Cán bộ

- Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: Sinh viên

- Trình độ được đào tạo:

Giáo dục phổ thông:

10/10

chuyên môn nghiệp vụ:

Đại học Ngoại giao

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ Luật và Ngoại giao

Lý luận thiết yếu trị:

Cao cấp

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh D; Tiếng Pháp C

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng nhất (2015),

Huân chương Lao động hạng ba (2009),­

Huy chương bởi vì sự nghiệp Ngoại giao (2003),

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ (2001-2005)

- Kỷ luật : Không

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (từ mon 01/2009 - 01/2011), XI, XII, XIII

- Ủy viên Bộ chính trị khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1976 - 9/1981:

10/1981 - 9/1982:

Sinh viên Trường Đại học Ngoại giao tại Hà Nội.

Bạn đang xem: Phó thủ tướng phạm bình minh

Cán bộ Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao.

9/1982 - 01/1986:

Tùy viên, Đại sứ cửa hàng Việt nam giới tại Anh.

01/1986 - 6/1991:

Cán bộ, rồi Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Vấn đề chung, Bộ Ngoại giao.

6/1991 - 6/1994:

Phó Vụ trưởng, Vụ các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; sau đó học Thạc sĩ về Luật pháp cùng Ngoại giao tại Đại học Fletcher, Hoa Kỳ.

6/1994 - 7/1999:

Phó Vụ trưởng, Vụ những tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

8/1999 - 10/2001:

Đại sứ, Phó Trưởng đại diện thường trực Việt phái nam tại Liên Hợp Quốc, Đảng ủy viên Đảng ủy những Cơ quan đại diện Việt phái mạnh tại Hoa Kỳ.

Xem thêm:

10/2001 - 02/2003:

Công sứ, Phó Đại sứ Việt phái mạnh tại Hoa Kỳ, Đảng ủy viên Đảng ủy các Cơ quan lại đại diện Việt phái mạnh tại Hoa Kỳ, túng thư đưa ra bộ Đại sứ quán.

3/2003 - 8/2007:

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với những nước; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/2006); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

8/2007 - 01/2009:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng rồi túng bấn thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

01/2009 - 7/2011:

Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

8/2011 - 11/2013:

Ủy viên Trung ương Đảng, túng bấn thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng cùng An ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

11/2013 - 01/2016:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng chính phủ, túng thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng với An ninh; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ thiết yếu trị.

01/2016 - 4/2021:

Ủy viên Bộ chủ yếu trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng chính phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phụ trách công tác đối ngoại của nhà nước với Đảng ủy quanh đó nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tái cử Bộ thiết yếu trị khóa XIII.

Từ 4/2021 đến nay:

Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng thiết yếu phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.