Làm Việc Độc Lập Tiếng Anh

Nhiều bên tuyển chọn dụng hiện thời những hiểu biết người tìm việc bắt buộc nộp CV bởi Tiếng Anh. Và bài toán sử dụng phần nhiều tự vựng sao cho đúng, hợp lý luôn luôn là vấn đề ứng viên quan tiền tâmkhi trình diễn CV.actualidadgay.com vẫn hệ thống lại đa số trường đoản cú vựng thường xuyên mở ra trong CV, các bạn tìm hiểu thêm nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ và tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ nhất thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện tại tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương mong muốn

*

- Educational background - Quá trình học tập tập

studied at/ attend - học tập tại trường

majored in - học chăm ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - khả năng tin học

Good at… - xuất sắc về

typing skills - tài năng tiến công máy

Foreign language skills - tài năng ngoại ngữ

Communication Skills - khả năng giao tiếp

Team-working - khả năng làm việc nhóm

work independently - thao tác độc lập

work under high pressure - làm việc bên dưới áp lực nặng nề cao

verbal communication skills - kỹ năng giao tiếp

problem-solving skill - năng lực xử lý vấn đề

- Courses -những khóa học

Attendance period - thời gian tđắm say gia

Institution - trung trọng điểm theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinch nghiệm

Undertake - Tiếp dấn, đảm nhiệm

Work for -Làm vấn đề mang lại ai, chủ thể nào

Proffessional -Chuim nghiệp

Believe in -Tin vào, sáng sủa vào

extensive experience in… - kinh nghiệm dồi dào sinh sống mảng…

professional in…- chuyên gia trong lĩnh vực….

Work History - Lịch sử làm việc

- Carrier Objectives - phương châm công việc

make a significant contributions khổng lồ the development of the company - mang lại phần đông góp phần đáng chú ý vào sự cách tân và phát triển của công ty