KHI VÀ CHỈ KHI TIẾNG ANH

Có những cách để họ diễn đạt câu điều kiện trong tiếng Anh đơn giản và dễ dàng với thường xuyên được áp dụng, trong số đó bao gồm if only.

Bạn đang xem: Khi và chỉ khi tiếng anh

“If only” tức là giá cơ mà, nên bỏ ra với ý nghĩa sâu sắc tiếc nuối, bao gồm nhan sắc thái mạnh hơn “I wish”. Trong nội dung bài viết hôm nay, actualidadgay.com đang đào sâu bí quyết và luyện bài bác tập phần kết cấu về if only.

Xem nội dung bài viết được coi như các độc nhất vô nhị trên đây:Cách cần sử dụng In spite of và Because of trong tiếng Anh – Bài tậpCách rút ít gọn mệnh đề quan hệ nam nữ – Pmùi hương pháp từng dạng bài xích tậpCông thức Câu thụ động (passive Voice) bí quyết dùng & bài xích tập gồm đáp ánCách cần sử dụng Can, Could và Be able lớn trong tiếng Anh
Nội dung chính:


2. Cấu trúc if only4. Bài tập

1. Cách cần sử dụng if only

thường thì, bạn ta áp dụng “if only” để phân bua sự mong muốn, tiếc nuối về một điều gì đấy đã xảy ra.

Nhắc đến “if only”, người ta đã tức thì mau lẹ nghĩ về mang đến cấu trúc “I wish” với ý nghĩa tựa như. Tuy nhiên, bên trên thực tiễn, kết cấu if only mô tả sự nuối tiếc nuối trẻ trung và tràn đầy năng lượng, mãnh liệt với day kết thúc rộng đối với “I wish” nhiều lần.

Ví dụ:

If only he knew the truth. (he doesn’t know the truth, but he wishes he did) (Ước gì anh ta biết được sự thật (Anh ta chần chừ thực sự, fan nói vẫn ước rằng anh ta biết)).

Xem thêm:

Chúng ta bắt buộc dùng were nuốm mang đến was trong trường thích hợp cần sự trang trọng cho câu nói:

If only she weren’t so tired. (If only she wasn’t so tired.) (Ước gì cô ấy đã không thực sự mệt.)

2. Cấu trúc if only


*
*
*
*
*
Cấu trúc if only

Only if được dùng vào câu điều kiện quánh biệt cùng với mục đích nhấn mạnh vấn đề.

Thông thường, đặt only trước rượu cồn trường đoản cú trong mệnh đề bao gồm.

Cụm if & only if còn sở hữu ý nhấn mạnh vấn đề hơn tới việc có duy nhất một khả năng tuyệt nhất.

Ví dụ:

You are allowed lớn enter this room only if I have sầu given permission. (Quý khách hàng được phnghiền vào phòng này chỉ Lúc tôi có thể chấp nhận được.)He’ll come only if he’s ordered to. (Chỉ Khi được điện thoại tư vấn, anh ta sẽ đến.)My children will only eat a breakfast cereal if they’ve sầu seen it on TV first. (Con tôi đang chỉ ăn bữa ngũ ly mang đến ăn sáng trường hợp bọn chúng nhận thấy TV trước tiên.)You can enter this house if and only if my father agrees. (Quý Khách hoàn toàn có thể vào được khu nhà ở này Lúc và chỉ còn Lúc tía tôi đồng ý.)

Ta hoàn toàn có thể sử dụng if only vào câu điều kiện không tồn tại thật để diễn tả sự hối tiếc giỏi ước muốn, khát vọng một điều nào đấy.

Ví dụ:

If only I had an extra money, I’d buy more gifts for the poor children. (Giá nhỏng tôi tất cả thêm một lượng tiền, tôi đang mua thêm quà đến phe cánh ttốt.)If only she had been wearing a seat belt, she could have sầu survived the crash. (Giá nlỗi cô ấy thắt dây an toàn, cô ấy sẽ hoàn toàn có thể sống.)

4. Bài tập

Exercise 1: Choose the best answer

1. If only my boyfriend_____ in time to pick me up.A. comes B. come C. came D. has come2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had lớn move to lớn Paris.A. had B. would have C. had had D. has3. If only my parents_____ khổng lồ me.A. listens B. listen C. have sầu listened D. listened4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. will finish B. finished C. have finished D. had finished5. If only my dad _____smoke.A. vì B. did C. doesn’t D. didn’t6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. kept B. would keep C. had kept D. keep7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. were B. could be C. had been D. were8. If only tomorrow _____ fine.A. will be B. were C. would be D. had been9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. will visit B. would visit C. had visited D. visit10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. will visit B. could visit C. had visited D. visited

Exercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”

1. I don’t know the answer to your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have sầu enough money to buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live near the thành phố center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

Đáp ánExercise 1: Choose the best answer:C. cameC. had hadD. listenedD. had finishedD. didn’tA. keptA. wereC. would beC. had visitedD. visitedExercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:If only I knew the answer to lớn your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money to lớn buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the city center.If only you could understvà how I feel about you.

Trên đây là toàn thể ngôn từ, kiến thức và kỹ năng về kết cấu if only – Điều kiện cách dùng phương pháp bài tập trong giờ Anh cơ mà actualidadgay.com mong muốn đưa ra sẻ cùng với chúng ta. Hy vọng thông qua bài viết về cấu tạo “If only”, các bạn sẽ thực hiện nhuần nhuyễn giờ đồng hồ Anh rộng.

Chúc các bạn học tốt!

Tổng hợp: https://actualidadgay.com


Cộng đồng actualidadgay.com - Chia sẻ tư liệu, tay nghề ôn luyện thi IELTS bên nhau du học tập. Tđắm say gia ngay lập tức Group Tự Học IELTS 8.0