In an effort to là gì

Các bạncó biết bên cạnh cách sử dụng TRY HARD hay TRY ONE’S BEST để nỗ lực làm 1 việc gì đó thì mình bao hàm cụm nào thay thế sửa chữa mà giúp mem đã đạt được điểm cao hơn nhiều chưa? cùng actualidadgay.com học bài xích học hoàn hảo và tuyệt vời nhất bên dướinhé

1. TRY ONE"S BEST TO vị STH : có nghĩa là ai đó cố gắng nỗ lực hết sức mình để làm gì. Hoặc khi hy vọng khen ngợi các thành tích hay yên ủi ai đó, bạn đều có thể dùng bí quyết nói này.Bạn đang xem: In an effort to lớn là gì

Example: Daughter, don’t be sad if you can’t win the game actualidadgay.comause you tried your best.

(Con gái đừng bi hùng nếu nhỏ không giành thành công vì mặc dù sao con cũng đã chơi hết sức mình rồi).

Bạn đang xem: In an effort to là gì

Example: You should have tried your best to be the best student of the year.

(Chắc hẳn cậu đã cố gắng hết bản thân để trở nên sinh viên xuất sắc duy nhất của năm).

2. BEND OVER BACKWARDS: khổng lồ try very hard to vì something good or helpful - thành ngữ này thường dùng để làm mô tả phần nhiều nỗ lực sẽ giúp đỡ hãylàmhài lòng một ai đó. Thành ngữ này ghi nhận các nỗ lực một biện pháp tích cực.

Example: He bent over backwards khổng lồ get us tickets for the concert.

(Anh ấy search mọi phương pháp để mua được vé xem buổi hòa nhạc cho cái đó tôi).

Example: I bent over backward, trying lớn defend her. I don"t know what else I can do for her.

=> Bend over backward(s) còn đồng nghĩa với lean over backward(s) đó mem:

Example: Dad leant over backwards so as not lớn embarrass Stasia"s new boyfriend.

(Bố nỗ lực để ko làm chúng ta trai mới của Stasia cảm thấy khó xử).

Xem thêm:

3. A DETERMINED EFFORT = a very serious & thorough effort - 1 nỗ lực cố gắng quyết trung ương cao

Example: Mike has been making a determined effort to lớn save money.

(Mike đang cố gắng nỗ lực hế bản thân để tiết kiệm tiền)


*

4. A CONCERTED EFFORT = a determined effort, usually made by several people working together. - 1 nỗ lực cố gắng có sự kết hợp của nhìều người

Example: We made a concerted effort khổng lồ meet all our deadlines this week.

( shop chúng tôi đã bao gồm sự kết hợp cùng nhau để kịp hạt chót vào tuần này.)

5. A JOINT EFFORT = done by 2 or more people- nỗ lực chung sức

Example: I couldn’t have done it on my own - it was truly a joint effort

(một mình tôi chẳng thể tự làm hết được - phía trên thực sự là 1 trong nỗ lực chung sức)

6. A TEAM EFFORT = done by a group of people - cố gắng của toàn đội

Example: The manager congratulated the sales force on their magnificent team effort.

( thống trị đã chúc mừng nỗ lực tuyệt đối của cục bộ phòng tởm doanh)

7. A VALIANT EFFORT = a brave effort in the face of great difficulty- 1 cố gắng nỗ lực dũng cảm, can đảm

Example: Meena has made a valiant effort lớn keep up with work despite her illness.

( Meena đã có 1 nỗ lực gan góc để đuổi kịp với guồng công việc mặc kệ cho bài toán cô ấy bị ốm)

8. STRENUOUS EFFORT = attempts requiring a lot of effort or energy- 1 nỗ lực cố gắng ráng sức, tích cực

Example: Strenuous efforts were made khổng lồ prevent the story from reaching the papers.

( những cố gắng vất vả đang được thực hiện để chống chặn mẩu truyện này xuất hiện trên sách vở và giấy tờ )

9. GIVE IT ONE’S BEST SHOT = make an attempt that is worthy of admiration- cố gắng nỗ lực hết mình để triển khai việc gì

Example: Although Kerry didn’t succeed in breaking the record, he gave it his best shot.

( tuy vậy Kerry không thành công xuất sắc trong câu hỏi phá kỉ lục tuy nhiên anh ấy đã nỗ lực hết mức độ mình)

10. PHYSICAL EXERTION = hard physical effort- nỗ lực cố gắng thể hóa học hết mình

Example: I’m exhausted - I’m not used lớn so much physical exertion.

( tôi kiệt sức thực sự - tôi chưa quen với việc phải sử dụng nhiều nỗ lực thể chất cố gắng này)

Like cùng Follow fanpage facebook actualidadgay.com English Centre để update thêm các từ vựng với Sample chủng loại HOT tuyệt nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING trên actualidadgay.com : https://bitly.vn/1vby để update các bài học tương tự như đề thi IELTS tiên tiến nhất từ cùng đồng chúng ta học viên của actualidadgay.com.