HUYỆN MÊ LINH THUỘC TỈNH NÀO

Trong quá trình hình thành và phát triển, thị xã Mê Linh có nhiều lần đổi khác địa lý hành chính: vào địa giới hiện nay nay, huyện Mê Linh bao hàm huyện yên ổn Lãng và hai là Kim Hoa,

*
rong quy trình hình thành và phát triển, thị trấn Mê Linh có tương đối nhiều lần chuyển đổi địa lý hành chính: trong địa giới hiện tại nay, huyện Mê Linh bao gồm huyện yên ổn Lãng cùng hai là Kim Hoa, quang đãng Minh thuộc thị xã Kim Anh thức giấc Phúc lặng cũ. Phiên bản thân nhì huyện này cũng có những nguồn gốc xuất xứ ta đổi thay riêng của địa phương mình.

Bạn đang xem: Huyện mê linh thuộc tỉnh nào

Huyện Mê Linh ngày nay được vinh dự mang trong mình 1 tên thành lập và hoạt động từ thời sơ sử. Từ năm 111.TCN mang lại năm 234.SCN, công ty Hán đô hộ nước ta, chia việt nam thành ba quận: Giao Cắt, dìu Chân, Nhật Nam.

Theo phương pháp phân vừng địa lý của nhà Hán, dưới quận là huyện; phạm vi huyện tương tự phạm vi bộ của ta thời các vua Hùng dựng nước.

 Huyện Mê Linh thời thuộc Hán là bộ Văn Lang cũ (có bị thu không lớn một bên trong thời thục An Dương Vương) là địa phận cư trú của những lạc tướng, lạc dân chiếc dõi vua Hùng Phạm vi huyện này gồm một vùng rất rộng trải dài phía hai bên sông Hồng từ bỏ núi cha Vì cho dãy Tam Đảo tương đương với tỉnh giấc V nít Phúc. Tỉnh giấc Phú Thọ và miền đánh Tây ngày nay.

"Mê Linh là một trong những tên riêng mà lại lạc dân dùngđể điện thoại tư vấn xứ sở của mình, là một thổ âm - tất cả thể là tên thường gọi của cục Văn Lang hiện giờ - đại đũa âm kép mang hay táo tợn mà tín đồ Hán sẽ phiên âm bằng chữ của họ, trong tương lai ta đọc theo âm Hán -Việt cho nên Mê Linh ”

Địa danh Mê Linh tồn tại trong vòng 600 năm, đến thời công ty Tuỳ (TK.VI) thì không còn nữa: huyện Mê Linh bị chia thành hai thị xã Gia Ninh với Tân Xương.

Huyện lặng Lãng: Đời bên Hán là khu đất huyện Mê Linh, quận Gian Chỉ. Đời đơn vị Tề tách bóc ra đặt làm huyện Bình Đạo; đời bên Lương, công ty Tuỳ vẫn theo như thế. Đời nhà Đường ITK.VIII đổi có tác dụng châu phái mạnh Đạo, sau lại đổi làm cho Tiên Châu. Đến thời đại phong kiến tự chủ nớc ta, từ đơn vị Đinh, công ty rền Lê trở đi khắc tên là yên ổn Lãng. Đời nhà Trần, thị trấn Yên Lãng trực thuộc châu Tam Đới, lộ Đông Đô. Đời bên Hậu Lê, nhà Nguyên, thị trấn Yên Lãng thuộc đậy Tam Đới , trấn đánh Tây. Từ năm 1832 mang đến năm 1890, thị trấn Yên Lãng hợp nhất với thị xã Yên Lạc thành phân tủ V inh Tường, tỉnh sơn Tây. Năm 1890, phân che Vinh Tường giải thể. Tủ Yên Lãng quay trở về là đơn vị riêng, bóc tách khỏi tình đánh Tây cùng nhập vào Vĩnh Yên. Năm 1901, lại bóc tách khỏi tỉnh Vĩnh yên và nhập vào tỉnh Phúc Yên.

Huyện Kim Anh: Đời bên Lê. Nằm trong châu Cổ Pháp. Đời Lý, phía trong phủ Thiên Đức. Đời Trần năm trong thị trấn Đông Ngàn nằm trong châu Vũ Ninh, lộ Bắc Giang. Đời Hậu Lê, Nguyễn Sơ là 1 phần của thị xã Đông Ngàn ở trong phu từ Sơn, trấn khiếp Bắc. Từ đời Lê quang đãng Thuận ( 1461-14691, một phân huyện Đông ngàn được bóc tách ra, đặt tên là Kim Hoa, thuộc che Bắc Hà, trấn khiếp Bắc. Năm 1841 (Thiệu Trị đồ vật nhấn, thay tên là Kim Anh trực thuộc lỉnh Bắc Ninh. Thời Pháp thuộc, năm 1901, chính quyền thực dân Pháp ra đời tỉnh Phú Lỗ. Ngày 10- 12 – 1903,  tỉnh tủ Lỗ đổi tên thành tỉnh Phức Yên: huyện Kim Anh ở trong về tỉnh mới này. Từ thời điểm ngày 12- 2- 1950, thị trấn Kim Anh ở trong tỉnh Vĩnh Phúc mon 3- 1968, thi hành quyết định của Quốc hội và chính phủ nước nhà nước việt nam Đân chủ Cộng hoà, nhị tỉnh Vĩnh Phúc và Phú thọ hợp duy nhất thành tỉnh Vĩnh Phú. Nhị huyện yên Lãng và Kim Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phú.

Theo Quyết định số 1781QĐ ngày 5-7- 1977, huyện yên Lãng hợp nhất với thị xã Bình Xuyên với thị làng mạc Phúc yên thành thị trấn Mê Linh; thị xã Kim Anh hợp tốt nhất với huyện Đa Phúc thành thị xã Sóc Sơn.

Nghị quyết kỳ họp thiết bị X Quốc hội khoá IX mon 11 năm 1996 phân tách tỉnh Vĩnh Phú thành nhị tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Bắt đầu từ ngày 1- 1- 1997,

huyện Mê Linh trờ lại trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

+ 2 thị trấn: Phúc Yên với Xuân Hoà.

+ 16 làng thuộc huyện Yên Lãng cũ

- Chu Phan bao gồm 4 thôn: Chu Phan, to gan lớn mật Trữ, nại Châu Sa Khúc.

- Đại Thịnh gồm 3 thôn: Đại Báo. Nội Đồng. Thường xuyên Hoàng Kừn cò 3 thôn: Hoàng Kim. Hoàng Xá, Tây Xá

- Liên Mạc có 3 thôn: Bồng Mạc Xa Mạc: yên ổn Mạc.

- Mê Linh gồm 2 thôn: Hạ Lôi, Liêu Trì.

- Tam Đông có 3 thôn: Cư An, phái nam Cường. Văn Tấn Thắng tất cả 3 thôn: Bạch Trữ. Kim Gian. Thái Lai.

- Tiến Thịnh có 5 thôn: Kỳ Đồng, Thanh Điềm, rung Hà, yên Lão Giáp. Yên ổn Lão Thị.

Xem thêm:

- Tlền Châu tất cả 7 thôn: Đạm Nội, Đạm Xuyên, Kim quý ông Tân Lợi, bên trên Non, Tlền Chân, Thịnh Kỷ.

- Tlền Phong có 3 thôn: do Nhân, Trung Hậu, im Nhân.

- từ bỏ Lập tất cả 2 làng Phú Mỹ. Yên Bài.

-Thạch Đà gồm 4 thôn: 1, 2, 3, 4.

- Thanh Lâm gồm 4 thôn: Lâm Hộ: Thanh Tước, Thanh Vân. Lên Ninh.

- Tráng Việt tất cả 3 thơn: Điệp Thơn, Đông Cao, Tráng Việt,Vạn Yên có 4 thôn: Gia Lô. Bên trên Đài. Vạn Phúc,Yên Nội.

- Văn Khê có 2 thôn: Khê Ngoại, Văn Quán.

+ 6 thôn thuộc thị trấn Kim Anh cũ:

- Cao Minh gồm 7 thôn: Cao Quang, Đức Cung, Hiển Lề, Xuân Hoà Hạ, Xuân Hoà Thượng, im Diềm, lặng Mỹ.

- Kim Hoa bao gồm 5 thôn: (Bạch Đa, Bảo Tháp, Kim Tlền. Ngọc Trì. Phù Trì.

- phái mạnh Viêm tất cả 2 thôn: Khả Do, nam Viêm.

- Ngọc Thanh gồm 3 thôn: Ngọc Quang, Thanh Cao, Thanh Lộc.

- Phúc Thắng có 4 thôn: Đại Phùng, Nhức Khúc, Xuân Mai, Xuân Phương - quang Minh tất cả 4 thôn: chi Đông, Gia Trung, Gia Thượng. Giai Lạc.

Huyện Mê Linh đã bóc toàn bộ diện lích thoải mái và tự nhiên và dân sinh của thị trấn Phúc Yên, thị trấn Xuân Hoà và những xã Phúc Thắng, Tlền Châu, nam giới Viêm, Cao Minh, Ngọc Thanh về thị buôn bản Phúc Yên.

Huyện Mê Linh còn lại 14.095,74ha diện tích thoải mái và tự nhiên và l74.782 nhân khẩu; gồm 17 đơn vị chức năng hành gan dạ thuộc gồm các xã Chu Phan, Đại Thịnh Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên Mạc, Mê Linh, quang đãng Minh, Tam Đồng, Tiến Thắng, Tiến Thịnh,Tiền Phong, Tự Lập, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tráng Việt, Vạn Yên, Văn Khê.