HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG LÀ AI

/ceo/CEO_80068/huong-tran-kieu-dung.chnCửa Hàng chúng tôi cổ phần Tập đoàn FLC - Phó Chủ tịch thường xuyên trựchttpactualidadgay.com://actualidadgay.com1.mediacdn.vn/CEO/CEO_80068.1.jpg

Bạn đang xem: Hương trần kiều dung là ai

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ Xem lịch actualidadgay.comử hào hùng download - cung cấp CP
*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT
Bà Hương Trần Kiều Dung Phó Chủ tịch thường xuyên trực
Ông Đặng Tất Thắng Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Lã Quý Hiển Thành viên HĐQT
Bà Bùi Hải Huyền Thành viên HĐQT
Bà Hương Trần Kiều Dung Phụ trách nát quản ngại trị

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Bà Bùi Hải Huyền Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Việt Phương Phó Tổng GĐ
Bà Võ Thị Thùy Dương Phó Tổng GĐ
Ông Lã Quý Hiển Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Thiện nay Phú Phó Tổng GĐ
Bà Vũ Đặng Hải Yến Phó Tổng GĐ
Ông Trần Thế Anh Phó Tổng GĐ
Bà Đàm Ngọc Bích Phó Tổng GĐ
Bà Đặng Thị Lưu Vân Phó Tổng GĐ
Bà Lê Thị Trúc Quỳnh Phó Tổng GĐ
Ông Đỗ Việt Hùng Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Thanh Ba Kế tân oán trưởng
Ông Lã Quý Hiển Trưởng Ban Tài chính

BAN KIỂM actualidadgay.comOÁT
Ông Nguyễn Chí Cương Trưởng BKactualidadgay.com
Ông Nguyễn Đăng Vụ Thành viên BKactualidadgay.com
Bà Phan Thị Bích Phượng Thành viên BKactualidadgay.com

Xem thêm:

(*) Lưu ý: Dữ liệu được actualidadgay.com tổng hợp từ bỏ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các bên đầu tư.Tuy nhiên, actualidadgay.comhop chúng tôi ko Chịu đựng trách rưới nhiệm trước phần đông khủng hoảng rủi ro nào bởi thực hiện các tài liệu này.
< Về đầu trang >

Đối tác


VIBactualidadgay.comHBTechcombankTPB
*