Giấy Viết Tay Mua Bán Đất

Mẫu giấy mua bán đất viết tay luôn luôn được quan tâm. Thế nhưng hợp đồng giao thương mua bán đất viết tay bao gồm hiệu lực lúc nào? Và gồm những quy định làm sao về giấy chuyển nhượng đất viết tay? Hãy cùng Nhà Đất Mino search hiểu thông qua bài viết dưới đây. Như vậy bạn bao gồm thể tuân thủ chính xác về cách thức của đơn vị nước.

Bạn đang xem: Giấy viết tay mua bán đất


Mục lục bài bác viết


Giấy giao thương đất viết tay là gì?

Giấy giao thương đất hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay là việc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ko được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Chính vì thế mà người dân cần nắm rõ những quy định cần thiết, để né được những rắc rối về mặt pháp lý.

Đây là hợp viết dưới dạng văn bản, nhưng dưới dạng viết tay. Hợp đồng mua bán đất được thiết lập giữa mặt bán, chuyển quyền sử dụng đất sáng mặt mua. Tất nhiên, vào nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất, những thỏa thuận, điều khoản của cả 2 bên sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật.

Người dân cần hiểu đúng về việc giao thương đất bằng giấy viết tay vì chưng 02 vì sao sau:

*

*

Mẫu giấy mua bán đất viết tay mới nhất năm 2021

HỢP ĐỒNG cài BÁN NHÀ ĐẤT

Số: 8888/2020/HĐMB

…………., ngày…..tháng…..năm……

Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại................................................chúng tôi ký kết tên dưới đây, những người tự nhận thấy tất cả đủ năng lực hành động dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

I. BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là bên A)

Họ với tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả hai ông bà thuộc thường trú tại:

II. BÊN cài (Sau đây gọi tắt là mặt B)

Họ với tên Sinh năm:

CMND số:

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): Sinh năm:

CMND số:

Cả nhì ông bà cùng thường trú tại:

Bằng hợp đồng này, phía 2 bên thỏa thuận việc giao thương căn hộ/ mảng đất với những thỏa thuận sau đây :

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……........... đường................................ Phường/xã……………….. Quận/huyện......................thành phố/tỉnh.................................., có thực trạng như sau :

a. Nhà ở :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

b. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

c. Các thực trạng khác:

2. Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu công ty ở với sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty ở cùng quyền sử dụng đất ở số……ngày..... Tháng......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán toàn bộ căn công ty nêu bên trên là: ……………(bằng chữ: ……………………………..………. ).

2. Mặt mua giao dịch một lần mang đến bên phân phối bằng đồng việt nam.

3. Bên mua giao với Bên chào bán nhận đủ số tiền giao thương căn đơn vị nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do 2 bên tự thực hiện với chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Giao nhận đơn vị và những giấy tờ về nhà

1. Bên chào bán giao và mặt mua nhận khu nhà ở đúng như thực trạng nêu trên vào ngày ..........tháng............năm...............; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên buôn bán có trách nhiệm bảo quản khu nhà ở đó.

2. Bên phân phối giao và bên mua nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu bên ở và quyền sử dụng đất ở” vào ngày….….tháng............năm.............

Điều 4. Việc nộp thuế cùng lệ phí

Thuế cùng lệ phí liên quan đến việc giao thương ngôi nhà gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ giá tiền trước bạ và lệ mức giá công chứng do mặt mua chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Đăng ký quyền sở hữu nhà

1. Mặt mua bao gồm trách nhiệm làm thủ tục đăng cam kết trước bạ quý phái tên đối với căn nhà nêu bên trên tại.

Xem thêm:

Bên bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho mặt mua xong thủ tục đăng ký kết trước bạ lịch sự tên tại.

2. Quyền sở hữu nơi ở nêu trên được chuyển cho mặt mua, kể từ thời điểm bên mua thực hiện kết thúc việc đăng ký trước bạ sang tên tại

Điều 6. Trách nhiệm vì chưng vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng biện pháp hòa giải; nếu hòa giải ko thành, thì đưa ra tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Những thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký kết quyền sở hữu với phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện.

Điều 8. Cam kết của những bên

Bên cung cấp và bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên cung cấp cam kết :

a. Khu nhà ở nêu trên :

- Thuộc quyền sở hữu của mặt bán;

- ko bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cùng quyền thừa kế;

- ko bị thế chấp, bảo lãnh, cài đặt bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

- ko bị cơ quan bên nước tất cả thẩm quyền coi xét, xử lý theo pháp luật.

b. Không còn bất kỳ giấy tờ như thế nào về quyền sở hữu căn nhà nêu trên;

c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu bên ở và quyền sử dụng đất ở (5) nêu bên trên là bản chính;

d. Thực hiện đúng với đầy đủ tất cả những thỏa thuận với mặt mua đã ghi vào hợp đồng này.

2. Bên mua cam kết:

a. Đã chăm chú kỷ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu với thực trạng khu nhà ở nêu trên, kể cả những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý cài đặt và không có khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;

b. Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên buôn bán đã ghi vào hợp đồng này;

c. Phần diện tích ngoại trừ chủ quyền, vi phạm quy hoạch, bên mua cam kết chấp hành theo những quy định của công ty nước.

3. Hai bên cùng cam kết:

a. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tin tức về nhân thân đã ghi vào hợp đồng;

b. Kể từ ngày ký kết hợp đồng này, không mặt nào được sử dụng bản bao gồm “Giấy chứng nhận quyền sở hữu bên ở cùng quyền sử dụng đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp mang lại Ông ……………………… và vợ là Bà............................................

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, cài bán, tặng cho, trao đổi, kê khai có tác dụng vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch không giống với bất kỳ hình thức nào cho đến khi dứt thủ tục đăng ký kết quyền sở hữu.

c. Thực hiện đúng cùng đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận vào hợp đồng; nếu bên nào vi phạm cơ mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ cha (nếu có).

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ cùng lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa cùng hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau thời điểm đã được nghe lời giải ham mê của người gồm thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. 2 bên đã tự đọc lại hợp đồng này (9), đã hiểu với đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào hợp đồng này.

3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, những bản đều giống nhau. Bên cung cấp giữ 01 bản, mặt mua giữ 01 bản với 01 bản lưu tại.

BÊN BÁN BÊN MUA

*

*

Lời kết

Trên đây là những tin tức quan trọng về mẫu giấy giao thương đất viết tay tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu cảm thấy bài viết của đơn vị Đất Mino hữu ích, đừng tiếc một like và một share, và cũng đừng quên theo dõi và quan sát những số tiếp theo, để nắm rõ hơn về luật nhà đất Việt phái nam nhé.