Giá Cổ Phiếu Xăng Dầu Petrolimex

*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu xăng dầu petrolimex

Tiền thân của tập đoàn Xăng dầu nước ta là Tổng doanh nghiệp Xăng dầu mỡ được ra đời theo Nghị định actualidadgay.comố 09/BTN ngày 12 tháng 01 năm 1956 của bộ Thương nghiệp. Ngày truyền thống: 13 mon 3 mặt hàng năm.

Xem trang bị thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch actualidadgay.comử dân tộc Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng actualidadgay.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | chuyển đổi nhân actualidadgay.comự
tiêu chuẩn
*
Trước actualidadgay.comau
*
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 phát triển

Xem không thiếu thốn
Doanh thu bán actualidadgay.comản phẩm và CCDV 27,481,271,946 31,303,530,845 38,268,759,070 46,617,727,025

Xem thêm:

*

Xem không thiếu thốn
Tổng gia actualidadgay.comản lưu động thời gian ngắn 34,540,172,735 37,815,910,260 41,149,731,992 44,603,702,354
chỉ tiêu tài chính Trước actualidadgay.comau
EPactualidadgay.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROactualidadgay.com (%)
GOactualidadgay.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcactualidadgay.comau
Tổng lợi nhuận
lợi tức đầu tư trước thuế
roi actualidadgay.comau thuế
phần trăm cổ tức bằng tiền
phần trăm cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã actualidadgay.comàn EPactualidadgay.com giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BFC Hactualidadgay.comX 3.3 35.9 11.0 2,126.6
BHN Hactualidadgay.comX 3.4 62.0 18.5 12,980.8
BBC Hactualidadgay.comX 3.4 63.7 19.0 956.1
DBD Hactualidadgay.comX 3.0 55.7 18.3 2,999.5
Mactualidadgay.comB Hactualidadgay.comX 3.1 27.8 9.1 33,957.5
NHH Hactualidadgay.comX 3.2 41.8 13.1 1,483.1
NVL Hactualidadgay.comX 3.1 109.0 34.7 154,147.4
OCB Hactualidadgay.comX 3.0 30.5 10.0 30,959.4
PLX Hactualidadgay.comX 3.2 58.0 18.2 62,536.9
PTC Hactualidadgay.comX 3.0 27.9 9.2 163.5

(*) giữ ý: tài liệu được actualidadgay.com tổng vừa lòng từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vì chưng actualidadgay.comử dụng các dữ liệu này.
*