ĐIỂM CHUẨN ĐH NÔNG LÂM 2020

Điểm chuẩn Đại học tập Nông Lâm tp hcm 2020


*

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm tphcm 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trồng trọt 7140215Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ thích hợp 3: Toán, Hóa, SinhTổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh 18.00

Quản trị tởm doanh

7340101

tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

20.50

Kế toán

7340301

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

20.25

Công nghệ sinh học

7420201

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán, Lý, SinhTổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh 20.25

Bản đồ gia dụng học

7440212

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

16.00

Khoa học môi trường

7440301

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, tiếng Anh 19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

19.00

Công nghệ chuyên môn ô tô

7510205

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

20.50

Công nghệ chuyên môn nhiệt

7510206

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa

7520216

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

20.00

Công nghệ chế biến

thủy sản

7540105

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

15.00

Chăn nuôi

7620105

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

18.00

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620113

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

16.00

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ Anh

15.00

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2:Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3:Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

15.00

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

16.00

Thú y

7640101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
tổng hợp 1: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ vừa lòng 2: Toán, Ngữ Văn, giờ AnhTổ hợp 3: Ngữ văn, lịch sử, tiếng AnhTổ phù hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, tiếng Anh21.25

Kinh tế

7310101

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

19.00

Quản lý tài nguyên và

môi trường

7850101

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

16.00

Quản lý khu đất đai

7850103

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh tổng hợp 3: Toán, vật lý, Địa Lý tổng hợp 4: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

16.00

Công nghệ hoa màu Chương trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ phù hợp 3: Toán, Hóa, SinhTổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh18.00

Thú y

Chương trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

21.25

Quản trị tởm doanh

Chương trình đào tạo unique cao
7340101C(CLC) Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh 19.00

Công nghệ sinh học

Chương trình đào tạo chất lượng cao
7420201C(CLC)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ phù hợp 2: Toán, Hóa, giờ đồng hồ AnhTổ hợp 3: Toán, Sinh, giờ Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC) Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ Anh16.00

Kỹ thuật môi trường