Chủ Tịch Thành Phố Hà Nội

Thủ tướng tá phê chuẩn chỉnh hiệu quả thai chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành thị TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh với Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội với ông Lê Hồng Sơn.

Bạn đang xem: Chủ tịch thành phố hà nội


*
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành thị thủ đô Chu Ngọc Anh. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thủ tướng mạo Chính phủ vừa có những ra quyết định phê chuẩn chỉnh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, trên Quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chỉnh tác dụng bầu dùng cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành thị Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn công dụng thai dịch vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành TP.. hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng tá nhà nước phê chuẩn tác dụng thai công tác Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2021-2026 so với ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành thị TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1058/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chỉnh kết quả thai phục vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn TPhường. hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm:

<Ông Nguyễn Đức Trung tái thắng cử chức Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thức giấc Nghệ An>

Tại Quyết định 1059/QĐ-TTg, Thủ tướng tá nhà nước phê chuẩn hiệu quả thai chuyên dụng cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị TPhường. hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Minch Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn TP.. hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1062/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chỉnh hiệu quả thai dịch vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành thị TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành Hà Thành nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng nhà nước phê chuẩn tác dụng bầu phục vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hà Thành nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, trên kỳ họp đầu tiên, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang thai ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thỏng Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn khóa XV giữ lại chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với 92/94 đại biểu có mặt đồng tình bởi phiếu bí mật (chiếm phần 97,87%).

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn sẽ thai các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành thị nhiệm kỳ 2016-2021 liên tục được thai giữ lại chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị thành nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành thị nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Hà Minch Hải, Thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, thường xuyên được bầu duy trì dùng cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026./.