Cách Sử Dụng Almost Và Most

Có vô cùng đa số chúng ta học tập viên nói rằng dưới việc học tiếng Anh giao tiếp đấy là 4 tự cực kỳ dễ khiến nhầm lẫn. Mặc mặc dù thuộc mang nghĩa “hầu hết’ dẫu vậy MOST, MOST OF, ALMOST cùng THE MOST lại sở hữu cách dùng siêu không giống nhau đấy. Vậy đề xuất phải rành mạch cố kỉnh như thế nào, họ hãy cùng thăm khám phá ngay từ bây giờ nhé!


I. Cách dùng Most, Most of, Almost và The Most vào giờ AnhII. Phân biệt Most, Most of, Almost cùng The Most vào giờ Anh

I. Cách cần sử dụng Most, Most of, Almost và The Most vào giờ Anh

trước hết, họ hãy thuộc phân biệt một số nhiều từ MOST, MOST OF với ALMOST. Sau đó, Khi sẽ gọi kim chỉ nan, hãy thực hành cùng với bài xích tập mà cô vẫn chuyển ra tại phần tiếp theo với đối với đáp án nhằm kiểm tra lại kiến thức và kỹ năng nha!

1. Mostly /ˈməʊstli/ (adv) = Mainly / Generally (hầu hết; hầu hết bên dưới phần nhiều ngôi trường hợp, thời gian).

Bạn đang xem: Cách sử dụng almost và most

Với phương châm làtrạng từ bỏ (adv), mostly rất có thể ngã nghĩa chohễ tự thường xuyên, tính tự, trạng tự với các giới từ

Mostly có thể xuất hiện thêm bên dưới câu đểnhấn mạnh vấn đề nghĩa “hầu hết” xuất xắc “nhà yếu”

Ví dụ:

My work isn’t very varied. It’s mostly office work. (Công việc của tôi không nhiều đạng lắm. Chỉ đa phần là quá trình văn phòng).Her working experience results from her father mostly . (Kinh nghiệm thao tác của cô ấy ấy hầu như khởi nguồn từ thân phụ cô ấy).

Các bạn xét thêm một trong những thí dụ không giống từ từ điển Cambridge nhé:

In the smaller towns, it’s mostly (= usually) very quiet at nights.The band are mostly (= most of them are) teenagers.Shakespeare wrote mostly in verse.After leaving school, she spent a year travelling, mostly in Africa and Asia.The disease mostly affects people over 50, causing paralysis và uncontrollable tremors. The accident victims mostly had injuries khổng lồ their lower limbs.Our fellow travellers were mostly Spanish-speaking tourists.
*
*
*
*
Phân biệt Most, Most of, Almost cùng The Most vào giờ Anh

1. Most

Most là tính trường đoản cú,tức lànó chỉ xẻ nghĩa mang đến danh tự.

Most + N ( đi với danh trường đoản cú ko khẳng định ) = hầu hết

➥ Ex:

Most Vietnamese people underst& French. (đúng)Most of Vietnamese people understand French. ( sai)Most students passed the test.Most people lượt thích tea.

2. Most of

Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his… + N = hầu hết (Chụ ý: Ta sử dụng of sau Most Lúc có một số từ chỉ định và hướng dẫn theo sau)

➥ Ex:

Most of my friends live sầu abroad.She has eaten most of that cake.

Xem thêm:

3. Almost

Almost (hầu như, ngay sát như) là một trong Adverb (trạng từ), Có nghĩa là nó đã xẻ nghĩa cho hễ từ, tính trường đoản cú hoặc một trạng trường đoản cú khác.

Almost thường xuyên đi với: Anybody toàn thân, anything, no one, nobody, all, everybody, every.

➥ Ex:

Almost all Japanese (people) eat rice.

Không dùng: Almost students, Almost people cần áp dụng Most.

4. The Most

The most: sử dụng tại So sánh độc nhất vô nhị =…nhất

Ex:

Who has the most money in the world?Who is the most beautiful và sexiest woman in the world?”

II/ Bài tập vận dụng

(ALMOST/ MOST) people know that smoking is harmful lớn their health.He (MOST/ MOSTLY) fell asleep in the lecture.He frequently walked here, (MOSTLY/ ALMOST) because he wanted khổng lồ see her.They are (MOST/ THE MOST) powerful in the competition. They can beat any opponents.(MOST/ MOSTLY) of us come from middle-class families.The town was (ALMOST/ MOST) entirely destroyed during the war.What’s (THE MOST/ MOST OF) you’ve ever won at poker?The kids loved the fair, but they enjoyed the bumper cars (MOST OF/ THE MOST) all.We were bitten by mosquitoes (THE MOST/ ALMOST) every night.It took us (MOSTLY/ ALMOST) a day to lớn get here.Which of you earns (MOST/ THE MOST) money?In this school, (MOST OF/ THE MOST) the children are from the Chinese community.The sociadanh sách buổi tiệc nhỏ have been in office for (MOST/ ALMOST) ten years.At (MOSTLY/ MOST), the work will take a week.Her paintings are (ALMOST/ MOST) photographic in their detail & accuracy.He wanted khổng lồ bởi (THE MOST/ MOSTLY) good he could with the $2,000, so he gave it to charity.It was a (MOST/ MOSTLY) beautiful morning.Tyres are (ALMOST/ MOST OF) always made of rubber.It’s a beautiful day – we should make (MOST/ THE MOST) of it.A car suddenly appeared from nowhere and (MOST/ ALMOST) made me fall off my pony.

ĐÁPhường ÁN

1. Most11. The most
2. Mostly12. Most of
3. Mostly13. Almost
4. The most14. Most
5. Most15. Almost
6. Almost16.The most
7. The most17. Most
8. Most of18. Almost
9. Almost19. The most
10. Almost20.Almost

Trên đây là một số trong những chú ý phân biệt MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST, và MOSTLY. Hi vọng bài viết phần nào có ích góp một số bạn minh bạch rời lầm lẫn khi dùng một số trường đoản cú này. Chúc bạn thành công xuất sắc.